Rådgivning & Revision

Vi er et statsautoriseret revisionsaktieselskab

Rådgivning og Revision A/S er et statsautoriseret revisionsaktieselskab som kan hjælpe dig og din virksomhed med sparring og rådgivning.  

Vi har et ønske om, at vores kunder får succes, og derfor har vi specialiseret os i at forstå vores kunder, der hvor de er, og sammensætte det bedste team til hver kundes behov.

Vi har en ambition om at være det mest nærværende revisions- og rådgivningshus – og din foretrukne sparringspartner.

Blomst til baggrund ved Rådgivning og Revision

Uddrag af ydelser

Følgende er et uddrag af de ydelser, vi leverer til vores kunder.
Listen er ikke udtømmende, så kontakt os med forhold, der ikke falder indenfor nedenstående kategorier.

Generationsskifte

Assistance med planlægning og gennemførelse af generationsskifte, herunder rådgivning med optimale skattemæssige løsninger.

Revision og erklæringsafgivelse

Lovpligtig revision af selskaber, samt erklæringsafgivelse, hvor vi som uafhængig part udtaler os om et materiale.

Regnskabsmæssig-
assistance

Assistance med udarbejdelse af årsrapport, herunder assistance om regnskabsmæssige behandlinger af enkeltposter i regnskabet.

Køb/salg af
virksomheder

Partsrepræsentant for enten køber eller sælger ved virksomhedshandler.

Bogholderi-
assistance

Assistance med bogholderi, herunder indberetninger til offentlige myndigheder.

Generations-skifte

Revision og erklærings-afgivelse

Regnskabs-assistance

Køb/salg af
virksomheder

Bogholderi-
assistance

Investeringsrådgivning

Uafhængig rådgivning med gennemgang af risikospredning på aktuelle investeringer, herunder eksempelvis ejendomsinvesteringer. Men også optimering af formuestruktur, som et væsentligt parameter i planlægning af indtjening, placering, risikoafgræsning og ultimativt pensionering og generationsskifte.

Skatterådgivning

Skattemæssig rådgivning ved personskat, selskabsskat, generationsskifte, virksomhedskøb/-salg, omstruktureringer mv. Skattemæssig assistance med opgørelse af skattepligtig indkomst.

Finansieringsrådgivning

Uafhængig rådgivning om nuværende finansiering, samt forslag til alternativ finansiering, herunder bl.a. deltagelse i møder med finansieringskilder.

Virksomhedsrådgivning

Rentabilitetsundersøgelser af virksomheden, effektivisering af arbejdsprocesser, analyser af nøgletal, identifikation af forbedringsmuligheder.

Investerings-rådgivning

Skatte-rådgivning

Finansierings-rådgivning

Virksomheds-rådgivning

Rådgivning og Revision - Thomas med figur i baggrunden.

Vores vision

Vores vision er at tilpasse vores ydelser til vores kunders behov. Med udgangspunkt i kundernes ønsker, vil vi anvende vores kompetencer og erfaringer til at levere det bedst mulige produkt i den givne situation.

Vi vil levere et produkt af kvalitet, hvilket til en hver tid skal kunne overholde kravene, der stilles af kvalitetskontrollen i FSR – Danske Revisorer.

Vi vil betjene alle kundetyper og kundestørrelser, da ”ingen firmaer er for små – eller for store”.

Hvad siger vores kunder om os?

Thomas fra Rådgivning og Revision sidder ved computeren

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Rådgivning og Revision A/S

Mød vores team

Thomas fra Rådgivning og Revision

Thomas Kroghede

Statsaut. Revisor, Partner

Lasse Høeg Christensen

Revisor, Partner

Adriana fra Rådgivning og Revision

Adriana Stefan

Bogholder

Camilla fra Rådgivning og Revision

Camilla Aamann

Revisorassistent, cand.merc.

Casper Andersen

Revisor, HD(R)

Diana fra Rådgivning og Revision

Diana Ahmad

Revisor, cand.merc.aud

Emma Albrecht

Revisorassistent

Esther Christensen

Kontorassistent

Chanette fra Rådgivning og Revision

Jeanette Hansen

Serviceassistent

Per fra Rådgivning og Revision

Per Nielsen

Revisor, cand.merc.aud

Sara Ayoubi

Praktikant, Finansbachelor

Sebastian Vraa

Revisorelev

Steffen Papsø

Revisor, cand.merc.aud

Ulla fra Rådgivning og Revision

Ulla Hjaltelin

Sekretær

Maria Schulz

Revisorelev

Rådgivning og Revision - blank profilbillede

Anders Nyvang

Revisor, cand.merc.aud.

Lad os høre mere via et uforpligtende møde

Lad os høre mere via et uforpligtende møde

Udfyld formularen

Vi vender tilbage så hurtigt vi kan!