Følgende er et uddrag af de ydelser, vi leverer til vores kunder. Listen er ikke udtømmende, så kontakt os med forhold, der ikke falder indenfor nedenstående kategorier.
 
Regnskabsmæssig assistance Assistance med udarbejdelse af årsrapport, herunder assistance om regnskabsmæssige behandlinger af enkeltposter i regnskabet.
 
Revision og erklæringsafgivelse Lovpligtig revision af selskaber, samt erklæringsafgivelse, hvor vi som uafhængig part udtaler os om et materiale.
 
Skattemæssig rådgivning
og assistance
Skattemæssig rådgivning ved personskat, selskabsskat, generationsskifte, virksomhedskøb/-salg, omstruktureringer mv.

Skattemæssig assistance med opgørelse af skattepligtig indkomst.
 
Investeringsrådgivning Uafhængig rådgivning med gennemgang af risikospredning på aktuelle investeringer, herunder eksempelvis ejendomsinvesteringer.
 
Finansieringsrådgivning Uafhængig rådgivning om nuværende finansiering, samt forslag til alternativ finansiering, herunder bl.a. deltagelse i møder med finansieringskilder.
 
Virksomhedsrådgivning Rentabilitetsundersøgelser af virksomheden, effektivisering af arbejdsprocesser, analyser af nøgletal, identifikation af forbedringsmuligheder.
 
Generationsskifte Assistance med planlægning og gennemførelse af generationsskifte, herunder rådgivning med optimale skattemæssige løsninger.
 
Køb/salg af virksomheder Partsrepræsentant for enten køber eller sælger ved virksomhedshandler.