Lasse Høeg Christensen
indehaver
revisor, HD(R)
lhc@raadogrev.dk
tlf:      86 29 73 70
mob: 21 65 10 61
fax:    86 28 60 44


Lasse Høeg Christensen er født i 1970 og var med til at stifte Rådgivning og Revision A/S i 2003 sammen med Jens Fahlberg. Lasse Høeg Christensen har gennemført uddannelsen HD med speciale i regnskab fra Aalborg Universitet og har fungeret som revisor siden 1991.

Lasse Høeg Christensen har kernekompetencer inden for al rådgivning i forbindelse med virksomhedens daglige drift, herunder skattemæssig rådgivning. Herudover besiddes kompetencer inden for de øvrige ydelser som Rådgivning og Revision A/S leverer, bortset fra erklæringsafgivelse.

Lasse Høeg Christensen er superbruger i økonomisystemerne Axapta og C5, hvor der ydes assistance med opsætning og tilpasning til virksomhedens aktuelle behov. For at vedligeholde kompetencerne deltager Lasse Høeg Christensen på kurser arrangeret af softwareudbyderne eller deres partnere.

Foruden ovennævnte er Lasse Høeg Christensen ansvarlig for IT-sikkerheden hos Rådgivning og Revision A/S, så kundedata er sikrede mod uønsket indtrængning.