Jens Fahlberg

indehaver
statsautoriseret revisor
jof@raadogrev.dk
tlf:      86 29 73 70
mob: 23 48 73 70
fax:    86 28 60 44


Jens Fahlberg er født i 1971 og blev statsautoriseret revisor i 2002. Han stiftede Rådgivning og Revision A/S i 2003 sammen med Lasse Høeg Christensen. Jens Fahlberg er uddannet som HD i regnskab ved Handelshøjskolen i Århus og cand.merc.aud ved Handelshøjskole Syd i Kolding.

Jens Fahlberg påbegyndte sit virke i revisionsbranchen i 1990 og fik hurtigt interessen for den rådgivningsmæssige del af revisors arbejdsområde. Denne interesse er bibeholdt og udvidet gennem årene, således at rådgivning i alle virksomhedens anliggender er hans primære arbejdsområde i dag.

Investeringsrådgivning, herunder specielt ejendomsinvesteringer, har haft primær fokus gennem de seneste år. Der er opbygget en betydelig viden om alle aspekter af ejendomsinvesteringer, herunder rentabilitetsberegninger og finansieringsmæssige forhold.

Jens Fahlberg har kompetencer inden for alle de ydelser, som Rådgivning & Revision A/S tilbyder sine kunder.